கண்ணிர் அஞ்சலி 17.10.2017

கண்ணிர் அஞ்சலி அமரர் மேரி திரேசா புஸ்பம் பிலிப்பையா


1 comment:

  1. Our heartfelt condolences to family members and all relations. Your loving rlations Thresamma Mamy family.

    ReplyDelete